درباره ما

کانون آگهی و تبلیغات نرمین دارای مجوز رسمی از اداره کل ارشاد و فرهنگ اسلامی استان فارس می باشد و کلیه فعالیت ها طبق قوانین جارس نظام مقدس جمهورس اسلامی خواهد بود